Email: info@aedoninternational.com

90 miljoen voor data-uitwisseling in de zorg

Comment are off

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een nieuwe subsidieregeling om de digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. In totaal is negentig miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling met de naam InZicht bestaat vooralsnog uit twee onderdelen: de module PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) en de module eOverdracht. 

Belangstellende zorgorganisaties kunnen zich bij programmabureau InZicht melden voor een intakegesprek. Er wordt dan eerst een contextanalyse gemaakt, vervolgens kijkt men bij welk samenwerkingsverband de zorgorganisatie kan aansluiten. Als er een samenwerkingsverband en samenwerkingsovereenkomst zijn ondertekend en er een advies en een plan van aanpak zijn gemaakt, kan de projectleider een subsidieaanvraag indienen, staat in een toelichting van VWS.

In een persbericht schrijft VWS dat de regeling moet zorgen dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie hebben op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers.

‘Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede digitale gegevensuitwisseling is dit te verbeteren’, aldus het schrijven.

VWS werkt bij het stimuleren van digitale gegevensuitwisseling nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZNederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

Inmiddels doen zestien samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht ervaring op met het uitwisselen van gegevens binnen en buiten de langdurige zorg. Dit levert volgens VWS kennis op over mogelijke belemmeringen en welke zaken beter moeten worden geregeld. De verwachting is dat instellingen hierdoor eerder gebruik zullen maken van de regeling.

Bron: www.zorg-en-ict.nl

About the Author