Email: info@aedoninternational.com

Wetenschappers: Erasmus Universiteit schendt privacy werknemers

Ruim tweehonderd wetenschappers van universiteiten in Nederland hebben zich in een open brief gekeerd tegen het bestuur van de Erasmus Universiteit.  

Dat heeft e-mails van personeelsleden laten doorzoeken door een recherchebureau. Dat gebeurde nadat in NRC een verhaal verscheen over mogelijk plagiaat van voormalig decaan Dymph van den Boom. Het bestuur probeert de bron van het verhaal te achterhalen.

,,Het besluit zorgt voor een angstcultuur op de universiteit, ondermijnt de waarde van academische vrijheid en schendt de privacy van werknemers”, stellen de wetenschappers. ,,Het betreft een buitenproportionele reactie op een mogelijk lek van informatie naar de pers.”

Felle bewoordingen

Ook de redactie van het Erasmus Magazine keurt het onderzoek in felle bewoordingen af. ‘Een heksenjacht om de identiteit van een vermoedelijk lek te onthullen. Dit ondermijnt de bronbescherming van journalisten”, schrijft de redactie in een verklaring. De redactie van het Erasmus Magazine heeft een nieuw, veilig e-mailadres in gebruik genomen. 

Het College van Bestuur zegt ‘de commotie te betreuren’ en ‘waarde te hechten aan een veilige werkomgeving waar medewerkers op een collegiale en professionele manier met elkaar omgaan’. 

“Wij zijn dit onderzoek gestart, omdat wij het een buitengewoon ernstige zaak vinden als via de media zaken worden uitgespeeld in plaats van via de geëigende procedures, waar alle ruimte voor is. We gaan er vanuit dat zodra het onderzoek is afgerond, we met elkaar verder kunnen werken aan een veilige en transparante werkomgeving.”

Bron: www.ad.nl

About the Author